דוד כתינוק
Baby David
הבנים 1999
The son 1999
פורים 1989
Purim 1989
אושרה וחנן 1989
Hanan & ausret 1989
אושרה הבת פורים 1978
Purim my girl ausret1978
1979 חולון
Holon 1979
דיאנה והחתול בנצ'י 2005
Yvzi & The cat 2005
אירנה אהובתי 2006
My love yarena 2006
הברית של הבנים
Circumcision
דוד 2007
David 2007
גיל 31 עם בניי יהונתן ושבתאי
Age of 31 with my boys
אימי והנכד יוני
Yoni & my mother
פורים 1985
Purim 1985
דוד 41 ,אושרה, יהונתן, שבתאי, חנן
Age of 41 with my childs
דוד ויהונתן 1980
Yoni & David 1980
דוד 1987
David 1987
ילדיי ,אושרה ,יהונתן ,שבתאי ,חנן 1986
My childs 1986
ארבעת ילדיי 1998
My childs 1998
בר-מצוה
Bar-mitzvah
הוריי אחי אחותי ואני
Me & my sister & brother
אני בגיל 19
19 years old
אבי אימי ואחותי
My sister & mother
דוד בבניאס גיל 17
19 years old
אני וחברים
Me & friend
אני בשרות הצבאי
In The army
אבא נפטר בגיל 87 הביאני לעולם בגיל 58
My father
ברוך אחי שנהרג בשיירת יחיעם
My brother killed in Yehiam
אימי חנה וארבעת הנכדים
My mother & childs
חברה לשעבר זהבית פרי
Zhavit old friend
יוני בני ובנצ'י
Yvzi & yoni
בני שבי 2006
Sabi my boy 2006
בנצ'י וטהטו
Yvzi & Toho
שלישית הבנים 2007
My 3 boys 2007
אני ושלישית הבנים
My 3 boys & me
שלישית הבנים
My 3 boys
אני ובנצ'י
Me & yvzi
בני שבי ובנצ'י
Yvzi & shbi
דיאנה 2006
Diana 2006
בני חנן ובנצ'י
Yvzi & Hanan
בני יוני
Yoni my boy
דיאנה 2005
Diana 2005