אין אלוהים!

אין אלוהים! דוד גולדמן
משורר , סופר , פילוסוף, צייר ופיזמונאי.

קראו!! בראשית י"ד פסוק 20 .

1) בראשית פרקים י"ח י"ט יהוה בא אל אברהם בדמות איש . אוכל אצלו בן בקר בחמאה ומתווכח עם שרה , מתדיין עם אברהם על גורלה של סדום "וילך יהוה כאשר כלה –
- לדבר אל אברהם בראשית י"ח ל"ג.
2) כתוב ויתעצב אלוהים כי ברא את האדם!
"אלוהים לא טועה" הוא הכל יכול ? אין אלוהים!!!

3) בן לאב.. דברים ל"ב ח' ט' (האזינו)

במגילת קומארן ובתרגום השבעים כתבו עדיי " למספר בניי אלוהים". עליון הנחיל .
גויים לבניו ולא לבני ישראל . בני ישראל הנו תיקון "חכמים" והוא נוטל כל משמעות מדבריי משה.... ואם הנחיל עליון ליהוה בנו את יעקב , האם יכול היה יהוה להיות בורא עולם?
עליון הנו אבי משפחת האלים הכנענית.
אשתו הנה אשרה ולהם שביעים בנים ובנות.
"לכל השפויים תנו אופיום להמונים"