דוד גולדמן משורר, סופר ופילוסוף
David goldman

David goldman - poet, creative writer & philosopher
English ........................................עברית